Skip to content

Undergorund, la ciudad del arcoiris

Undergorund, la ciudad del arcoiris

Anadalusia / 90’ / 2003 / castellà

Direcció: Gervasio Iglesias.
Producció: Lara Sastre.
Guió: Santi Amodeo i Gervasio Iglesias.
Fotografia: Álex Catalán.
Productores: La Zanfoña Producciones / Motion Pictures
Subvencionat per la Junta d’Andalusia, en col·laboració amb TV3 i Canal Sur TV.

Quan a finals dels anys seixanta la dictadura del general Franco comença a trontollar i els Estats Units instal·len les seves primeres bases militars al nostre país, Andalusia es converteix una vegada més en un territori de trobada. Aquest nou contacte cultural farà sorgir un moviment conegut amb el nom d’underground. Els joves nord-americans que passen per aquestes bases entren en contacte amb un grup de músics inquiets que entre el 1967 i el 1972 converteixen una ciutat tradicional i conservadora com Sevilla en l’avantguarda sociocultural d’Espanya.

Cuando a finales de los años sesenta la dictadura del general Franco empieza a tambalearse y Estados Unidos instala sus primeras bases militares en nuestro país, Andalucía se convierte una vez más en un territorio de encuentro. Este nuevo contacto cultural hará surgir un movimiento conocido con el nombre de underground. Los jóvenes norteamericanos que pasan por estas bases entran en contacto con un grupo de inquietos músicos que entre 1967 y 1972 convierten a una ciudad tradicional y conservadora como Sevilla en la vanguardia sociocultural de España.

Back To Top