Skip to content

Alexis Borràs

Alexis Borràs

Codirector de DiBa.
Llicenciat en Sociologia, després de treballar a Levi’s com a product manager i a Planners com a consultor de màrqueting va decidir canviar de rumb i dedicar-se a realitzar esdeveniments i es va especialitzar en els espectacles audiovisuals. El 2005 funda DiBa – Digital Barcelona Film Festival, juntament amb Montserrat Martí i Néstor Domènech. Ha produït curtmetratges per a Juanma Bajo Ulloa, Joaquim Oristrell i Rafa Cortés, entre d’altres. El 2007 va produir Lo bueno de llorar del director xilè Matías Bize, estrenada al Festival Internacional de Cinema de Locarno.

Codirector de DiBa.
Licenciado en Sociología, después de trabajar en Levi’s como product manager y en Planners como consultor de marketing decidió cambiar de rumbo y dedicarse a realizar eventos, especializándose en los espectáculos audiovisuales. En 2005 funda DiBa – Digital Barcelona Film Festival, junto con Montserrat Martí y Néstor Domènech. Ha producido cortometrajes para Juanma Bajo Ulloa, Joaquim Oristrell y Rafa Cortés, entre otros. En 2007 produjo Lo bueno de llorar del director chileno Matías Bize, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Locarno.

Back To Top