Skip to content

Àlex Culleré

Àlex Culleré

Llicenciat en Història. La seva vida professional està lligada al món cultural. Treballa a l’Ajuntament de Mollerussa, al departament de Cultura, on s’ocupa, entre d’altres, de la programació teatral del teatre L’Amistat. Persona amb experiència en els mecanismes actorals, ha estat membre del jurat del premi Ara Lleida Ara Titelles de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida.

Licenciado en Historia. Su vida profesional está relacionada con el mundo cultural. Trabaja en el Ayuntamiento de Mollerussa, en el departamento de Cultura, donde se ocupa, entre otras actividades, de la programación teatral del teatro L’Amistat. Persona con experiencia en los mecanismos actora-les, ha sido miembro del jurado del premio Ara Lleida Ara Titelles de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida.

Back To Top