Skip to content

Dopico, cantant professional

Dopico, cantant professional

Palma de Mallorca, Balears / 57’ / 2009 / català

Director: Lleonard Escandell
Producció executiva: Pere Gayà
Guió: Lleonard Escandell
Direcció de fotografia: Lleonard Escandel

Dopico viu al carrer, però un dia va ser ric i famós. Uns nois del barri creen un blog a Internet sobre la seva vida i la seva música. Diversos mitjans de comunicació es fan ressò del primer captaire amb un blog i el motiven per tornar a cantar.

Dopico vive en la calle, pero un día fue rico y famoso. Unos chicos del barrio crean un blog en Internet sobre su vida y su música. Diversos medios de comunicación se hacen eco del primer pordiosero con un blog y lo motivan para volver a cantar.

Lleonard Escandell

Lleonard Escandell

Té 28 anys i és nascut a Palma. Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Actualment cursa el Màster de guió de ficció per a cinema i televisió de la mateixa universitat. Des de fa tres anys treballa de tècnic d’informatius de televisió a Mallorca, però la seva veritable passió és explicar històries. En els últims anys s’ha autoproduït sense capital un curtmetratge: Where Was I? (2007) i dos documentals: L’esperit a les mans (2008), sobre l’escultor Jeroni Bosch, i Dopico, cantant professional (2009), documental que tracta sobre les aventures i desventures delsense sostre José Manuel Dopico.

Tiene 28 años y es natural de Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente cursa el Máster de guión de ficción para cine y televisión de la misma universidad salmantina. Desde hace tres años trabaja de técnico de informativos de televisión en Mallorca, pero su verdadera pasión es contar historias. En los últimos años se ha autoproducido sin capital un cortometraje: Where Was I? (2007) y dos documentales:L’esperit a les mans (2008), sobre el escultor Jeroni Bosch, y Dopico, cantante profesional

Back To Top