Skip to content

Taller de cinema DiBa kids

diba-kids

Coincidint amb la tercera edició de SOM CINEMA i en col·laboració amb el Digital Barcelona Film Festival (DiBa), posem en marxa aquests Tallers de Cinema per a joves amb la intenció de fomentar una actitud participativa davant la creació audiovisual. Un espai on, a més de veure cinema, es pugui fer cinema i investigar els límits de la tecnologia i la creativitat.

Els infants i els adolescents estan més immersos en la societat de la informació que qualsevol altre grup d’edat. Internet, videojocs, televisió, cinema, telefonia mòbil, etc. Les noves tecnologies són, per a ells, una eina útil en el seu desenvolupament personal.

Per aquest motiu és necessari que els joves aprenguin el funcionament dels codis del llenguatge audiovisual.

SOM CINEMA i DiBa plantejen la realització de tallers amb alumnes d’ESO i Batxillerat, per aproparlos a les bases del llenguatge audiovisual.

En aquests tallers se’ls donaran les eines per descobrir com funciona la ficció al mateix temps que la creen.

OBJECTIUS

 1. Trencar el llaç màgic de la imatge-realitat
  • Diferenciar entre la realitat i la seva representació mediàtica: veure qui, com i per què la construeix.
  • Introducció al llenguatge audiovisual: aprendre a llegir per aprendre a escriure en imatges.
  • Aproximació als conceptes bàsics del cinema.
  • Coneixement dels aspectes tècnics al set de rodatge.
 2. Desenvolupar l’esperit crític dels joves
  • Passar d’una lectura passiva i una posició indefensa davant el poder de seducció dels mitjans audiovisuals a una actitud conscient dels seus recursos i tècniques per poder filtrar la informació i tenir un criteri propi.
 3. Potenciar el treball en equip
  • Escoltar i dialogar amb els altres.
  • Prendre i compartir decisions.
  • Pensar en com donar forma a les idees i transmetreles.

EL TALLER

Conèixer el procés cinematogràfic a partir d’exercicis pràctics. Participar en totes les etapes d’un rodatge, des de la identificació i el guió fins al rodatge i l’edició.

Direcció acadèmica
Montserrat Martí (vicedegana dels estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra).

Professorat
Professionals del cinema i llicenciats en Comunicació Audiovisual amb experiència docent.

Durada del taller
10 hores. Dues hores al dia durant cinc dies.

Nombre d’alumnes
25 per grup.

PROGRAMA

 • Presentació de DiBa Kids
  • Què és el cinema?
  • El documental i la ficció.
  • Visionat de fragments de pel·lícules.
 • Introducció a l’equipament tècnic
  • Introducció a la càmera.
  • Introducció a l’equip de so.
 • La posada en escena
  • Definició del tema del film: què vull filmar.
  • Definició de la forma cinematogràfica de treballar.
  • Primers exercicis de rodatge.
 • Rodatge
  • Rodatge d’un pla, tres plans i pla seqüència.
  • Rotació en les tasques: càmera, director, tècnic de so, script, etc.
  • Exercici final: el thriller.

Proposem que els resultats del taller es projectin en una gran festa amb la presència de totes les escoles participants. Els nens i nenes veuran a la gran pantalla les seves obres i les dels seus companys juntament amb els familiars i professors.

Durant l’acte s’entregarà als participants una còpia en DVD amb tots els films realitzats.

diba-kids2

TALLER DE CINE DiBa Kids

Coincidiendo con la tercera edición de SOM CINEMA y con la colaboración de Digital Barcelona Film Festival (DiBa), ponemos en marcha estos Talleres de Cine para jóvenes con la intención de fomentar una actitud participativa delante la creación audiovisual. Un espacio donde, además de ver cine, se pueda hacer cine e investigar los límites de la tecnología y la creatividad.

Los niños y los adolescentes están más inmersos en la sociedad de la información que cualquier otro grupo de edad. Las nuevas tecnologías son, para ellos, una herramienta útil en su desarrollo personal.

Por este motivo es necesario que los jóvenes aprendan el funcionamiento de los códigos del lenguaje audiovisual.

SOM CINEMA y DiBa plantean la realización de talleres con alumnos de ESO y Bachillerato, para acercar a las bases el lenguaje audiovisual. En estos talleres se les darán las herramientas para descubrir cómo tiempo que la crean.

OBJETIVOS

 1. Romper el lazo mágico de la imagen-realidad
  • Diferenciar entre la realidad y su representación mediática: ver quién, cómo y por qué la construye.
  • Introducción al lenguaje audiovisual: aprender a leer para aprender a escribir en imágenes.
  • Aproximación a los conceptos básicos del cine.
  • Conocimiento de los aspectos técnicos en el set de rodaje.
 2. Desarrollar el espíritu crítico de los jóvenes
  • Pasar de una lectura pasiva y una posición indefensa ante el poder de seducción de los medios audiovisuales a una actitud consciente de sus recursos y técnicas  para poder filtrar la información y tener un criterio propio.
 • Potenciar el trabajo en equipo
  • Escuchar y dialogar con los otros.
  • Tomar y compartir decisiones.
  • Pensar en cómo dar forma a las ideas y transmitirlas.

EL TALLER

Conocer el proceso cinematográfico a partir de ejercicios prácticos. Participar en todas las etapas de un rodaje, desde la identificación y el guión hasta el rodaje y la edición.

Dirección académica
Montserrat Martí (vicedegana de estudios de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra).

Profesorado
Profesionales del cine y licenciados en Comunicación Audiovisual con experiencia docente.

Duración del taller
10 horas. Dos horas al día durante cinco días.

Número de alumnos
25 por grupo.

PROGRAMA

 • Presentación de DiBa Kids
  • ¿Qué es el cine?
  • El documental y la ficción.
  • Visionado de fragmentos de películas.
 • Introducción al equipamiento técnico
  • Introducción a la cámara.
  • Introducción al equipo de sonido.
 • La puesta en escena
  • Definición del tema del filme: qué quiero filmar.
  • Definición de la forma cinematográfica de trabajar.
  • Primeros ejercicios de rodaje.
 • Rodaje
  • Rodaje de un plano, tres planos y plano secuencia.
  • Rotación en las tareas: cámara, director, sonidista, script, etc.
  • Ejercicio final: el thriller.

Proyección: la gran pantalla

Proponemos que los resultados del taller se proyecten en una gran fiesta con la presencia de todas las escuelas participantes. Los niños y niñas verán en la gran pantalla sus obras y las de sus compañeros junto con sus familiares y profesores.

Durante el acto se entregará a los participantes una copia en DVD con todos los filmes realizados.

Back To Top