Skip to content

Participa Méliès

Els millors vídeos de la 7a edició

Un nou cinema mut

Hi ha històries meravelloses que duren tan sols tres minuts! Vine a descobrir els millors vídeos de la 7a edició del concurs Participa Méliès i a gaudir d’un nou cinema mut ple d’enginy i creativitat.

Participa Méliès (www.participamelies.com) és un concurs de vídeo obert a tots els públics en el qual els participants han de gravar un curt fent servir almenys un dels tres trucatges de Georges Méliès.

Back To Top