skip to Main Content

El Festival Som Cinema, des del respecte a totes les posicions polítiques i personals, en relació als fets esdevinguts els darrers dies a Catalunya, manifesta el seu suport al Govern de Catalunya i a les institucions catalanes. Així mateix, demana el respecte més absolut als drets fonamentals, a la llibertat d’expressió i de premsa, i a la voluntat democràtica de la ciutadania de Catalunya, expressada a través del seu dret a decidir.

Lleida, 22 de setembre de 2017

Back To Top